19 Aralık 2022 Pazartesi

Tarımda dışa bağımlılık sorunu

Sağlıklı beslenmenin sağlanabilmesi için toplumun besinlere ulaşılabilirliği önem taşıyor. 


Ancak ülkemizde besinlere ulaşılabilirliğin önünde ciddi engeller bulunuyor. Besinlere ulaşılabilirlik sorunun altında ise tarımda dışa bağımlılık sorunu yer alıyor.


Sözcü gazetesinin 19.12.2022 tarihli haberi
  

Sözcü gazetesinin haberine göre tarımsal dış ticaret açığı 41.6 milyar dolara ulaşmış bulunuyor. Bu veri izlenen neoliberal politikaların sonucunda Türkiye'nin tarımsal üretimde net ithalatçıya dönüşmüş olduğunu gösteriyor. Bu ise ithal edilen tarımsal ürünler aracılığı ile uluslararası gıda tekellerine sürekli kaynak aktarıldığı anlamına geliyor. 

Tarımsal dışa bağımlılıkla sonuçlanan neoliberal politikalar ülkemizde beslenme yetersizliği sorununa yol açmış bulunuyor

1980 sonrası dönemde ülkenin tarımsal kendine yeterliliğinin ortadan kalkması ve emek yoğun tarımsal üretimin terk edilmesi sonucunda kırsal bölgeyi terk etmek zorunda kalan çiftçiler kentlere göç etmişti. Ancak göç etmek zorunda kalan bu tarım emekçilerine sanayi ve tarım sektörleri aracılığı ile yeterli istihdam sağlanamadı. Bu süreçte hem dışa bağımlı tarımsal üretim nedeniyle bir türlü gıda enflasyonunun önüne geçilemediği görüldü. Kentsel nüfusta yoksulluğun giderek artması ise besinlere ulaşılabilirliğin ortadan kalkmasına yol açmış bulunuyor. Bu yönüyle tarımsal dışa bağımlılıkla sonuçlanan neoliberal politikalar ülkemizde beslenme yetersizliği sorununa yol açmış bulunuyor.     


Kaynak:

1. Sözcü gazetesinin 19.12.2022 tarihli Tarımda dış ticaret açığı 41.6 milyar dolar başlıklı haber


   

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder