16 Ocak 2024 Salı

Süt üretiminde hijyen kurallarına gerek yok mu?

Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı "Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik süt işletmeleri için çiğ süt işlenmesinde daha önce belirlenen bazı özel hijyen kurallarına uyum süresi 31 Aralık 2028'e uzatıldı.

Uygulamaya konması 2028 yılına ertelenen yönetmeliğin hükümlerine göre çiğ sütün elde edileceği hayvanların süt aracılığıyla insanlara geçebilecek herhangi bir bulaşıcı hastalık belirtisi göstermemesi ve genel sağlık durumu iyi gerekiyor. Ayrıca bu hayvanların Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliğine göre brusellozdan ari veya resmi olarak ari olan bir sürüye ait inek, koyun, keçilerden elde edilmesi gerekiyor. Yönetmelikte süt işletmelerinin tesis ve ekipmanlarının ise sağım ekipmanı ile çiğ süt ve kolostrumun muamele edildiği, depolandığı veya soğutulduğu birimler, sütün ve kolostrumun bulaşma riskini en aza indirecek şekilde konumlandırılması öngörülüyor. Yönetmelik süt üretiminde uygulanacak kurallar, sütün sağlanacağı hayvanların sahip olması gereken özelliklerden, sütün sağım sırasında uygulanacak prosedür ile yapılacak kontrollerden ve sağım sonrası sütün tüketiciye ulaştırılıncaya dek uyulması gereken kurallardan oluştuğu görüşüyor. Yönetmeliğin yürürlüğe girme tarihinin 2028 yılına ertelenmiş olması, halk sağlığının öncelikler arasında olmadığını gösteriyor. 

Çarşıdan, pazardan alınan süt ve süt ürünlerinin sağlığa uygun olmasının sağlanması için çiğ süt üretiminde hijyen kuralların sağlanması yaşamsal önemdedir. Bu durum öncelikle peynir tüketimi gibi hijyenik koşullar sağlanmazsa insanlara gıdalar yoluyla bruselloz hastalığının geçişini önlenmesi için gerekmektedir. Ancak çiğ süt üretiminde hijyen kurallarına uyulmamasının tek olumsuz sonucu bakterilerin bulaştığı süt ürünleri ile bazı hastalıkların görülme sıklığının artması oluşturmuyor. Tüketiciler temizliğinden kuşku duydukları çiğ sütü tüketmeden önce uzun süre kaynatmak zorunda kalıyorlar ki, bu da sütün besleyicilik özelliğinin azalmasına neden oluyor.

Pastorize süt satışlarının çarpıcı şekilde azaldığı koşullarda hijyen kurallarına uyumun ertelenmesi sağlıklı beslenme açısından risk oluşturuyor

Pastorize süt satışlarının çarpıcı şekilde azaldığı günümüz Türkiye’sinde çiğ süt üretiminde hijyen kurallarının askıya alınmış olması, temel besin grubu olarak süt ve süt ürünlerinden sağlanması beklenen fizyolojik faydanın azalmasına neden olmaktadır. Çiğ süt üretiminde uyulması gereken hijyen kurallarının zaman geçirilmeksizin yürürlüğe konulması ve tüketiciler tarafından yoğun ısıl işleme gerek duyulmaksızın süte ulaşımının güvence altına alınması sağlıklı beslenme politikaları açısından zorunludur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder