13 Ekim 2022 Perşembe

Gelir eşitsizliği zirvede, sosyal harcamalar yetersiz

Oxfam ve Development Finance International (DFI) tarafından hazırlanan 2022 Eşitsizliği Azaltma Taahhütleri Endeksi’ne (EAT Endeksi) göre Türkiye'de gelir eşitsizliği zirvede, sosyal harcamalar ise yetersiz durumda.


2020’den bu yana devam eden pandemi boyunca hem zengin hem de yoksul ülkelerde ekonomik eşitsizliklerde patlama yaşandı. Pandemi süresince sosyo-ekonomik eşitsizliğin derinleştiği ülkelerden biri de Türkiye oldu. 

En zengin yüzde 1’lik kesimin toplam servetin yüzde 41’ine sahip olduğu Türkiye gelir eşitsizliği açısından OECD ülkeleri arasında son sırada yer aldı. Pandemi süresince sağlık ve sosyal koruma alanında adımlar atıldı. Sosyal harcamalar kategorisinde Türkiye hala OECD ülkeleri arasında en alt sıralarda yer alıyor.

Eşitsizliği azaltmanın tek yolu borçların önemli bir kısmının silinmesi ve zenginlerin ödedikleri vergilerin oranının arttırılmasından geçiyor


Alt gelir gruplarının temel ihtiyaçları karşılayamaz duruma geldiği günümüzde seçeneklerden birinin borç erteleme olduğu belirtiliyor. DFI’nin Direktörü Matthew Martin, “gelişmekte olan ülkelerdeki eşitsizliği azaltmanın tek yolu borçların önemli bir kısmının silinmesi ve zenginlerin ödedikleri vergilerin oranının artırılması" olduğunu belirtiyor.

Derinleşen ekonomik ve sosyal sorunlarla birlikte beslenme sorunlarının artması, okullarda bir öğün ücretsiz yemek dağıtılması gibi önerilerin daha çok seslendirilmesine yol açmış bulunuyor. Ancak eşitsizliği azaltmaya yönelik kaynak aktarımının ekonomi politikasında köklü değişikliği gerektirdiğini göz ardı etmemek gerekir. Borçların silinmesi ve üst gelir gruplarının vergilendirilmesi neoliberal ekonomi paradigmasından kopuş anlamına geliyor. 

Kaynak: 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder