5 Eylül 2022 Pazartesi

Gıda güvencesini hedefleyen tarım politikasına gereksinim var

Son 20 yıllık dönemde GSYH yüzde 5,4 oranında büyürken tarım katma değerindeki büyüme hızı yüzde2,6’da kaldı. Necdet Oral'a göre topraksız kır emekçileri için tek gelir kaynağı olan tarımın milli gelire katkısı giderek azalıyor.

GSYH içinde tarımın payının azalması ülkemizde gıda güvencesini hedefleyen tarım politikasının bulunmadığını gösteriyor. Ekonominin ilk üç aydaki yüzde 7,5 olan büyüme ivmesi devam ederken, tarımda yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,5 olan daralma trendi sürdü ve ikinci çeyrekte yüzde 2,9 oranında küçüldü. TÜİK’in verilerine göre 2021 yılında GSYH yüzde 11,4 oranında büyümüş, buna karşılık tarım mevcut sorunlara kuraklık da eklenince yüzde 2,9 oranında küçülmüştü.

Kaynak:

Necdet Oral. Tarımda kan kaybı sürüyor. Birgün gazetesi, 05.09.2022

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder